Utilization of foreign human resources / Sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài

Utilization of foreign human resources / Sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài

Nissho Astec has a close relationship with Vietnam and has been continuously accepting Vietnamese Technical Intern Trainees since around 1990. Using various skills gained during their time working at our company, those trainees are actively participating in several companies in Vietnam and at VINA ASTEC CO., LTD. – our subsidiary in Vietnam. We also employ foreign personnel as full-time employees to promote overseas business.


Nissho Astec đã có mối quan hệ mật thiết và thực hiện tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam từ năm 1990.Sử dụng các kỹ năng đã học, các thực tập sinh kỹ năng sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ quay về Việt Nam và làm việc cho các công ty trong nước hoặc có thể làm việc cho Công ty TNHH VINA ASTEC – công ty con của NISSHO ASTEC. Ngoài ra, để mở rộng kinh doanh hơn nữa tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã tuyển thêm các nhân viên người Việt ưu tú làm việc toàn thời gian.

 

Copyright © NISSHO ASTEC CO.,LTD. All rights reserved.